Daniel banner.png

Adrian-Fernandez-To-be-or-To-Pretend-series.jpg

Zanele banner.png

Fen de Villiers banner 1.png

The Importance of Being banner.png

Curriculum Vitae print

BAL Eduard
 
Eduard Bal (Deurne 1927 - 1999) leefde en werkte Ter Rivierenlaan 85 te Deurne. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en aan het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen.
 
 
Groepstentoonstellingen
 
Galerie Kontakt, Kaasrui 11 – 1° verd., Antwerpen, 20 oktober tot 15 november 1972, “Bram Bogart, René Guiette, Niko Van Daele en Bal, Cesar, Declerq, Decock, Delahaut, Fontana, Gabriel, Mathieu, Roulin, Van den Abbeel, Van den Branden”.
I.K.I., Dusseldorf, 1973.
Galerie Kontakt, Antwerpen, 11 december tot 29 december 1973, “Guy Schraenen uitgever – Eduard Bal, Bram Bogart, Antoine De Bary, Gilbert Decock, Jean Degottex, Jo Delahaut, Henri Gabriel, René Guiette, Françoise Janicot, Bernard Heidsieck”.
Jo F. Du Bois, C. Swinnen., “KLEINSCULPTUUR in België”, Gemeentekrediet van België, Zetel Antwer-pen, Grote Markt 25, cat. nr. 4 – met afbeelding en commentaar. Na de expo te Antwerpen was er een rondreizende expo door België: juli 1973 - mei 1974.
Florent Bex, “Aspecten van de actuele kunst in België”, I.C.C., 13 juli tot 18 augustus 1974, met Eduard Bal, Jacques Charlier, Leo Copers, Luc Deleu, Yves De Smet, Alain d’Hooghe, Hugo Duchateau, Filip Francis, Jef Geys, Hugo Heyrman, Jacques Lennep, Jacques Lizène, Jacques-Louis Nyst, Staf Renier, Rudi Rommens, Maurice Roquet, Dory Sack, Schwind, Roland Van Den Berghe, Hubert Van Es, Wout Vercammen, met in catalogus afbeeldingen. 
“Belgische Beeldhouwkunst in Middelheim”, Antwer-pen, 16 juni tot 6 oktober 1974. Het getoonde werk was een vliegtuig skelet in bandijzer/witte lakverf van 2,30 m hoogte, 1,85 m breedte en 0,60 m diepte.
“Kunst als Film”, Galerie Elsa von Honolulu Loringhoven Galerij, Gent, 1974-1975.
“Festival de la postal creativa”, Galeria U, Montevideo, Uruguay, van 11 tot 24 oktober 1974.
“Vijftien postkaarten van …”, Eduard Bal, René Bertholo, Bram Bogart, Lourdes Castro, Henri Chopin, Antoine De Bary, Hugo De Clerq, Gilbert Decock, Jean Degottex, Jo Delahaut, Henri Gabriël, René Guiette, Brion Gysin, Bernard Heidsieck, Françoise Janicot; uitgave van Guy Schraenen in pochette op 300 ex., ICC, Antwerpen, 1974. 
“Aspecten van de Actuele Kunst in België”, rondreizende tentoonstelling georganiseerd door Flor Bex, op uitnodiging van Jorge Glusberg, die het CAYC te Buenos Aires (Arg.) leidde. Deze rondreizende expo liep van 1975 tot 1977 in de steden Buenos Aires (C.A.Y.C.) , Rosario de Sante Fe, Cordoba (Arg.) en Museum van Hedendaagse Kunst in Sao Paulo (Bra.)
“15 Cartes Postales de…”, Eduard Bal, e.a. zie supra, originele werken die gediend hebben voor de uitgave van de pochette, alsmede boeken en grafisch werk van deze kunstenaars uitgegeven door Guy Schraenen, Galerie Prisme, 76, rue du Prince Royal, Bruxelles, 10 april tot 30 april 1975.
“Revue Axe – Guy Schraenen éditeur”, Hall d’information du Centre National d’Art et de Culture G. Pompidou, Paris, 18 april tot 26 april 1975.
“Peace 75-30 OUN”, International Art Exhibition, in the Art Gallery, Slovenj Gradec, Slovenia, Yugo-slavia, 1975-1976. Belgische deelnemers waren: E. Bal, J. Lennep, Nyst, R. Somville, R. Van den Berghe, P. Van Rafelghem, geselecteerd door o.a. Florent Bex. Met catalogus: 242 pag.
“In het Kruithuis: met papier de lucht in”, Kruithuis, ’s-Hertogenbosch, oktober 1976 - januari 1977. (o.v. gevraagde deelname)
“Newspaper Art – Art Newspaper”, Other Books and So, Herengracht 227, Amsterdam, 30 november – 23 december 1976, vervolgens in Rotterdam en Den Bosch.
“Small Press Festival”, Antwerpen, Brussel, Gent, 1976-1977.
“Peace Please”, Zweden, 1977.
“Inprint – Outprint”, Italië, 1977. 
“RUBENS NU : Een begrip of een produkt ?”, ICC, Antwerpen, 1977, cat. van 42 pag. E. Bal vermeld als nr. 2 – met afbeelding en titel Sandwich Man uit 1977. Deelnemers: E. Bal, Beckers, Jean Bilquin, Jan Burssens, Pieter Celie, J.-J. De Graeve, Hugo Duchateau, Etienne Elias, Gal, Emile Hoorne, Octave Landuyt, Pol Mara, Michel, M. Michiels, Cel Overberghe, Luc Piron, Roger Raveel, Osvaldo Romberg, Roger Somville, Van Geluwe, F. Van Herck, Marcel Van Maele, Jan Vanriet, Walt, Roger Wittevrongel.
“Book as artwork – Guy Schraenen éditeur”, 13 tot 31 oktober 1979, Galerie Da Costa, Da Costakade 115, Amsterdam.
Wim Van Mulders, Els Maréchal, “Naar en in het landschap”, ICC, Antwerpen, 1981, cat. 62 pag. Eduard Bal vermeld onder nr. 46, met afbeelding en commentaar rond het werk Ornithologie uit 1973.
Marcel Van Jole, W. Kotte, “Galerie Campo 85 – Bilan Antwerpen 1982”, Galerie Campo, Meir 47-55, Antwerpen, 16 september – 9 oktober 1982, met afbeelding werk 1982, lijst individuele tentoonstellingen en commentaar van W. Kotte.
“Kunstenaarsboeken uit de verzameling Archive for Small Press and Communication”, Provinciaal Museum, Hasselt, 26 februari - 28 maart 1990, cat. 22 pag. Hedendaagse Belgische deelnemers: Eduard Bal, Bogart, Broodthaers, Cordier, Denmark, D. Devos, Dewaele, Downsbrough, Villers. Tentoon-stellingsmaker: Guy Schraenen.
“Tussen klank en beeld”, Provinciaal Museum, Hasselt, 16 maart – 5 mei 1991. Belgische deelnemers: Eduard Bal, Pol Bury, Charlier, Club Moral, Degottex, Paul De Vree, Downsbrough, Jan Fabre, Francis, Gust Gils, Lizène, Nyst, Oosterlynck, Schraenen, Michel Seuphor, Smits. Tentoonstel-lingsmaker: Guy Schraenen.
Guy Schraenen, “Out of Print – An archive as artistic concept”, Neues Museum Weserburg, Bremen, 2001; Centre National de l’Estampe et de l’art imprimé, Chatou, 2001; Museu d’Art Contemporanei de Barcelona, Barcelona, 2001-2002; Mednarodni Graficni Likovni Center, Ljubljana, 2002; Muzej Suvremene Umjetnosti, Zagreb, 2002; Museu Serralves, Porto, 2002; Städtische Galerie, Erlangen, 2002. 
“MATIERES”, Miroir d’encre, Charleroisteenweg 159, Brussel, s.d.
 
 
Kunstenaarsboeken
 
Bernard Heidsieck, geïllustreerd door Eduard Bal, “PORTRAIT-PETALES Biopsie 13”, uitgegeven door Guy Schraenen, Galerie Kontakt, Antwerpen, 1973.
Oplage: 1 ex. met maquette, 3 ex. voor medewerkers van A tot C, 8 ex. met origineel werk van D tot K, 4 ex. hors-commerce van L tot O, 50 ex. van 1 tot 50; al deze boeken zijn genummerd en getekend en bevatten alle vier collages en een 45-toerenplaat van PORTRAIT-PETALES. 120 ex. van 51 tot 170, genummerd en getekend, bevatten elk vier zeefdrukken en een 45-toerenplaat. Formaat: 38 x 38 cm. Bernard Heidsieck, geboren in 1928, leefde in Parijs. Hij starte in 1966 een reeks werken onder de titel “Biopsies”. Hiervan is Portrait-Petales het laatste werk. Deze kunstenaar moet gesitueerd worden onder de Konkrete Poëzie. Het boek bevat bovendien collages/zeefdrukken van Eduard Bal.
“Middelheim 20/21.8.74”, éd. ColleXtion, Antwerpen.
Eduard Bal en Henri Chopin, “ECARTS DE BAL”, boek van 11 pagina’s, met openingen voorzien voor collages, volledig met de hand gerealiseerd door Eduard Bal, vergezeld van een tekst in manuscript, in meerdere kleuren, door Henri Chopin, 15 exemplaren genummerd en getekend, 30 x 38 cm, uitgave Guy Schraenen, Antwerpen.
Eduard Bal, “Entomoprint”, daylight press, Amster-dam, 1976. 50 exemplaren genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Entomos (insect).
Eduard Bal, “Le dernier livre de Schmoll”, Guy Schraenen éditeur, Antwerpen, 1977. 12 exemplaren in collage gerealiseerd door de kunstenaar 31 x 31 cm, genummerd A en B, en 1/10. 490 exemplaren gedrukt, 31 x 21,5 cm, genummerd van 11 tot 500. Alle exemplaren zijn genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Er is ook een plaat-object met dezelfde titel, 50 exemplaren, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar, de nummers 1 tot 10 behoren bij de kopserie van het kunstenaarsboek.
Tijdschriften
Antwerp Art Info, Foundation Putteneers vzw, Wolstraat 31, Antwerpen, februari 1973. Omslag-ontwerp, foto’s en commentaar : expo en uitgave PORTRAIT-PETALES van B. Heidsieck en E. Bal in galerij Kontakt, Kaasrui 11, Antwerpen.
Revue Axe 1, mars 1975, uitgave Guy Schraenen, Antwerpen.
Rubber, monthly information bulletin about the use of rubber stamps in the arts, vol. 2, no. 12, december 1979, met interventies van R.D. Schroeck en Eduard Bal, Amsterdam.
Verder medewerking aan: Tampons d’artistes, Genève; Troc de boîtes, Genève; Orgon, Madrid; Ovum, Montevideo.
 
 
Individuele of duo-exposities
 
“Eduard Bal”, Galerie Kontakt, Antwerpen, geleid door Guy Schraenen, opening 9 februari 1973, samen met verschijnen van het boek “PORTRAIT-PETALES” van Bernard Heidsieck, geïllustreerd door Eduard Bal.
Galerie Weiller, Paris, oktober 1973.
“Edouard Bal”, Galerie Cogeime, Rue J.B. Meunier 4, Bruxelles, geleid door Philippe Lechien, samen met presentatie van boek Portrait-Pétales, vernissage 30 oktober 1973.
“Eduard Bal”, Galerie Kontakt, Antwerpen, 23 februari tot 9 maart 1974, met permanente diaprojectie van Ornithologie.
“Eduard Bal – Nicola”, Plan, Kustlaan 80, Knokke, 22 maart tot 18 april 1975.
Hedendaagse Kunst – Utrecht, Achter de Dom 14, museum geleid door drs. W. Kotte, van 3 april tot 2 mei 1976.
Galerie Kontakt, Antwerpen, 1976.
Other Books and So, Amsterdam, 24 mei - 19 juni 1976: books, boxes, cards, objects, prints, stamps.
Galerie Shandar, rue Mazarine 40, Paris (Rive Gauche), 10 maart tot 29 maart 1977.
“Eduard Bal – assemblages, collages, livres et objets”, Galerie Armorial, geleid door Serge Goyens de Heusch, 15-16 Grand Sablon, Bruxelles, van 1 tot 19 april 1977.
Galerie Pieter Celie, Generaal Capiaumontstraat 5, Berchem, rond 1981, met dagbladkritieken: Marc Bourgeois in De Nieuwe Gazet en René Turkry in Gazet van Antwerpen.
 
 
Films en dia’s
 
“Ornithologie I – II”: film van Guy Schraenen naar een gegeven van Eduard Bal. Film S 8 - zwart/wit – duurtijd 18 min. – klank; opgenomen te Duinbergen 1973.
“Ornithologie”, dia-environnement 1974.
“Middelheim 20/21–8-74”: film van Eduard Bal en Guy Schraenen. Film S 8 – zwart/wit + kleur – duurtijd 9 min. – klank, opgenomen te Antwerpen 1974.
“Ornithologie III”, Film S8, kleur, opgenomen aan Galgenweel (Antwerpen), 1975.
“Scorching”, dia-environnement, 1976.
De films en dia-environnementen werden gerealiseerd in samenwerking met Guy Schraenen, Productie: AXE FILMS.
Film van E. Bal vertoond in Galerie Kontakt, Antwerpen, 29 november 1974 naar aanleiding van de tentoonstelling Gilbert Decock.
De film Ornithologie werd vertoond op 26 april 1975 in het Centre National d’Art et de Culture G. Pompidou, Paris, animatie georganiseerd door Guy Schraenen, in het kader van de expositie van de revue AXE.
De film Ornithologie werd vertoond op 15 mei 1975 naar aanleiding van de presentatie van het eerste nummer van het tijdschrift AXE in de Galerie Prisme, 76, rue du Prince Royal, Bruxelles.
Films van Eduard Bal werden vertoond in Other Books and So, Amsterdam, 1976.
Multipels
Suite van 3 multipels (collage + offset) genummerd op 10 ex. en getekend, form. 76x55 cm. 
link twitter link linkedin link blog artUI