Daniel banner.png

Adrian-Fernandez-To-be-or-To-Pretend-series.jpg

Zanele banner.png

Fen de Villiers banner 1.png

The Importance of Being banner.png

About print

Over de fotografische paradox, de grafische krassen en de pixels van Spank Moons

Spank Moons

‘Perception is everything.’ Een beeld kan meer overbrengen over een complex wetenschappelijk onderwerp dan duizend woorden. Het fotografisch handschrift van Spank Moons richt zich op het fotografisch realisme. De ironie zal je niet ontsnappen, maar de fotoscène blijft ons dus verbazen. Vandaag is het realisme – tegen alle verwachtingen in – de nieuwe avant-garde geworden. Daarom is het fotowerk van Moons actueel, maar het heeft ook kenmerken in zich die de hedendaagsheid 
transcenderen.

De foto’s van Spank Moons laten reeds decennia zien dat fotografie niet langer op zichzelf bestaat. Zijn oeuvre is een aspect geworden van een nieuwe zintuiglijke wereld met een 
ingewikkelde structuur. De belangrijkste zeggingskracht van zijn geënsceneerde fotografie ligt in het vermeende realisme, de huldiging van het principe van de fotografische waarheid. Sinds de jaren 
zeventig van vorige eeuw fotografeert Spank Moons en toont hij de wereld waarin hij leeft. Zijn 
fotografie omvat ook diverse ervaringsniveaus. Daardoor wordt zijn oeuvre gemakkelijker te benaderen vanuit een romantisch of esthetisch oogpunt. Hij is een koorddanser die treffend de breuk tussen de romantische gerichte fotografie en de experimentele, op dieper inzicht van de dingen gebaseerde fotografie, bewandelt. Spank Moons werkt als een communicator die informatie en opvattingen over de ons omringende vervreemdende werkelijkheid doorgeeft. De esthetiek van zijn beeldtaal wordt geconditioneerd door de fundamentele eigenschappen van het medium. Zijn foto’s zijn in staat onze humanistische bewustwording grondig te beïnvloeden. Voor Spank Moons is de droom van de mens het belangrijkste onderwerp van de fotografie gebleven. De kleuren en zwart-wit schakeringen die het fotografische beeld vormen, spatten uiteen en spreiden zich uit om bijvoorbeeld de hopeloze troosteloosheid van de mens in zijn gedachten uit te drukken. Deze fotografische synthese geeft aan Spank Moons’ beelden een hoog fotogeniek gehalte mee, een fotogenie die de geportretteerden laat stralen met een innerlijk licht dat baadt in onschuld, hulpeloosheid, tederheid, kracht, vrolijkheid en gevangen vrijheid. Verzoening met het leven is als een catharsis in een eigentijds jasje: het gewenste effect van de hedendaagse fotografie viueel gebald in de fotografische paradox.

Johan Swinnen

 

Prof. dr. Johan Swinnen, (Vrije Universiteit Brussel en Artesis Hogeschool Antwerpen), fotohistoricus en  auteur van o.a. ‘The Weight of Photography’ (ASP, 2010).

link twitter link linkedin link blog artUI