Daniel banner.png

Adrian-Fernandez-To-be-or-To-Pretend-series.jpg

Zanele banner.png

Fen de Villiers banner 1.png

The Importance of Being banner.png

Fen de Villiers print

FEN DE VILLIERS
Despiciendo suspicio ° Suspiciendo despicio, Tycho Brahe
 
Sinds zijn afstuderen in juni 2012 aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten, bouwt Fen de Villiers
aan een coherent oeuvre en een consistente reeks kunstwerken. Aan de basis van zijn werk ligt het onderzoek naar de verhoudingen tussen macht en orde met hun symbolen en riten, en eveneens naar sociologische aspecten in maatschappij en werkomgeving en de daaraan gekoppelde directe en indirecte confrontaties of boodschappen.
 
Hoe maken we ons het werk van Fen de Villiers ‘eigen’ ?
 
Een eerste aanblik van zijn diverse kunstwerken roept intuïtief een sfeer op van een ‘hogere’ orde. 
Een zonnegod, een religieuze instantie, een dictator, Big Brother of gewoon een ‘leider’. 
 
Zijn monumentale sculpturen reiken naar het ongrijpbare en naar universele machten. Zijn unieke zeefdrukken roepen een leefwereld op van imaginaire creaturen die iets bedreigends hebben en als goddelijke gezanten elk moment op ons kunnen neerdalen. Zijn gerenderde tekeningen zijn een weergave van een dominante architectuur, met gebouwen die schreeuwen om macht te mogen uitbeelden. Zijn prints op plaaster, net 
zoals zijn performance ‘First case scenario’, gecapteerd in een zwart-wit film, illustreren pijnlijk hoe wij ons overgeven aan een ‘proces’-gestuurde werkmaatschappij, waarin wij ons voorgeprogrammeerd en ‘geleid’ bewegen.
 
Deze geïnstitutionaliseerde macht over het mensdom hangt als een permanente schaduw over het sociologisch weefsel van een niet geïdentificeerde tijd of continent. We bevinden ons 5000 jaar voor Christus of in 2060. De achterliggende maatschappelijke structuren zijn tijdloos en bewegen zich ‘licht’ voort doorheen de tijd, doorheen gemeenschappen en continenten. Terwijl zijn kunstwerken onmiddellijk een herinnering in ons collectief geheugen naar boven brengen, verwijzen ze ook uitdrukkelijk naar een toekomst, waarin ons lot deels vast ligt, in handen van formele machten die ons zullen leiden naar onze finale lotsbestemming.
 
Bij de creatie van zijn werk werkt de Villiers met een aantal uitgangspunten en valt hij terug op volgende contextuele drivers die zijn beeldtaal sturen:
  • verbeelding van de macht, in directe confrontatie met beelden die ons fysiek en psychisch raken en ons bewust maken van onze onmacht 
  • sociologische en menselijke aspecten binnen organisatiestructuren in een samenleving of binnenin de repetitieve instrumentalistische maakbaarheid van bedrijfsprocessen
  • de beeldtaal van symbolen, rituelen en archetypes, primitief, mythologisch of science fiction gewijs voorgesteld
  • de kracht van alchemie en astronomie.
 
Deze basiscontext tekent de kunstenaar verder uit op 2 assen: 
  • fysiek, vatbaar in tijd en ruimte of eerder op een metafysisch niveau
  • direct en bewust confronterend en propagandistisch of onbewust en indirect met onzichtbare of onverklaarbare raakvlakken.
 
De interactie tussen deze verschillende elementen speelt een beslissende rol in het definitieve eindresultaat, 
als kunstobject.
 
De jonge kunstenaar gaat op zoek naar het vertalen van zijn boodschap via diverse media. Fen de Villiers 
legt ook hier de lat heel hoog. De liefde voor techniciteit en de beheersing van het ‘maakproces’ 
–na een periode van experimenteel onderzoek– van een ‘beeld’ is essentieel voor de kunstenaar. Constant gaat hij op zoek naar de best mogelijke materiaalkeuze om zijn onderzoek te vertalen naar het juiste medium op het juiste moment.
 
link twitter link linkedin link blog artUI